Publikációk

Publikációk

Tőkebevonási kalauz 2018

A HVCA-ról és céljairól

A Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület (Hungarian Private Equity and Venture Capital Association, továbbiakban „HVCA”) célja csaknem 30 éves szakmai szervezetként a kockázati- és magántőke iparág érdek- képviselete a jogalkotókkal és jogalkalmazókkal való egyeztetések során, valamint az iparág népszerûsítése szakmai fórumok, oktatási és üzleti konferenciák és a befektetői és befektetést keresők közötti informális találkozók szervezésével. Tagjai önkéntes munkája útján az egyesület célja az etikus és legjobb nemzetközi szakmai gyakorlatok hazai kialakítása és fenntartása.

A budapesti székhelyû Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület (HVCA) 1991-ben alakult. A közel 80 tagú HVCA tagja között tudhatja a hazai kockázati tőkealap-kezelők többségét, valamint regionális és nemzetközi alapkezelőket is, továbbá befektetési, pénzügyi és jogi tanácsadókat, de törekszik az együttmûködésre üzleti angyal befektetőkkel, inkubátorokkal és az egyetemi/akadémiai szektorral is.

Az egyesület tagjai, vezetősége és a kapcsolatfelvétel lehetősége az alábbi honlapon áll rendelkezésre: www.hvca.hu

A kockázati- és magántőke iparág szerepe a gazdaság fejlesztésében

A kockázati- és magántőke befektetés1, mint alternatív vállalatfinanszírozási forma alkalmas arra, hogy tőkefinanszírozáson keresztül segítse elő a céltársaság növekedését, a céltársaság- ban történő tulajdon (üzletrész/részvény) szerzéssel. A céltársaság alapítóinak, a kockázati- és magántőke befektetés segítségével lehetőségük nyílik üzleti kockázataikat olyan mértékben megosztani a kockázati- és magántőke befektetőkkel, amely nem lehetséges egyéb, sokkal job- ban sztenderdizált és az adott vállalat egyedi igényeit kevésbé figyelembe vevő, más típusú visszafizetendő pénzügyi források (pl. banki hitel, visszatérítendő támogatás, stb.) esetében.

A kockázati tőkebefektető mûködési sajátosságai és saját befektetőitől való elvárásai miatt, egyrészt hosszabb távú - jellemzően legalább 3-5 éves - időszakra vonatkozó befektetési célpontokat keres - és így ezen időszakra biztosít stratégiai partnerséget a vállalkozás számára. Másrészt elsősorban olyan gyors növekedésre vagy terjeszkedésre képes, fejlődési és növekedési szakaszban lévő üzleti vállalkozásoknak nyújt vállalatfinanszírozási megoldást, amelyek egy jelentős része alacsony eszközellátottság, újszerû/innovatív (piaci oldalról még nem bizonyított) megoldásai miatt gyenge hitelfelvevő képességgel rendelkezik.

A kockázati- és magántőke befektető a társaságok számára a pénzügyi forrásnyújtáson túl egyfajta tudástranszfert is biztosít, amely elsősorban a pénzügyi döntéshozatal, a piac elemzése, a termék vagy szolgáltatás fejlesztése során és a stratégiailag fontos döntések meghozatalában bizonyul kiemelten hasznosnak az alapító társak számára.

A kockázati tőke iparág befektetései jelentős szerepet töltenek be gazdaság- és vállalkozásfejlesztésben, amelyről a 2016-os év adatai az alábbiakat mutatják.

A 2016-os évben az Európai Unióban összesen 53,7 milliárd euró tőke került befektetésre 5,9 ezer darab cégbe, 9,1 millió eurós átlagos befektetési mérettel, míg a közép-kelet-európai (KKE) régióban 1,6 milliárd euró befektetett tőke, 337 darab cégbe került befektetésre 4,7 millió eurós átlagos befektetési mérettel. Az Európai Unióbeli befektetések értékét tekintve a KKE régió 3%-ot, a befektetések számát tekintve 5,7%-ot képviselt 2016-ban.

Magyarországon 2016-ban összesen 174,5 millió euró összegű kockázati tőke 82 darab cégbe került befektetésre 2,1 millió eurós átlagos befektetési mérettel. A KKE régión belül a magyar befektetések értéke 11%-ot, darabszáma 24%-ot képviselt 2016-ban. Ezzel a KKE régióban Magyarország a klasszikus kockázati tőke befektetések terén lényegében vezető szerepet szerzett, mivel 2016-ban a régióbeli klasszikus kockázati tőkebefektetések értékének és darabszámának egyaránt több mint 31%-a magyarországi cégekhez került.

Reményeink szerint a kockázati tőkebefektetés megismerése és ezen befektetési forma magyar vállalkozások által történő szélesebb körû igénybevétele jelentősen hozzá tud járulni a magyar vállalkozások nemzetközi piacra lépéséhez. A nemzetközi piacra lépés mellett – és azzal összefüggésben – fontos megemlíteni, hogy a kockázati tőkebefektetés, mintegy referenciaként szolgál más befektetők számára, ezáltal növeli és külső szereplőként validálja az adott vállalkozás értékét, felkeltve ezzel további befektetők és a piac érdeklődését.

1 A továbbiakban a kockázati tőke elnevezés mind a kockázati tőkealapok, mind a magántőke alapok tevékenységét magában foglalja a könnyebb érthetőség kedvéért, ugyanakkor a Bevezetőben pontosan tisztázzuk e két befektető típus közötti különbséget. Amennyiben azonban indokolt, külön-külön használjuk a kockázati tőke vagy magántőke fogalmat.

Tőkebevonási kalauz

A kiadványt írták és közreműködtek:

Fabricius Ferke János, OXO Ventures Zrt.
Dr. Budai Judit, Szecskay Ügyvédi Iroda
Balassa Tamás, PortfoLion Kockázati Tôkealap-kezelő Zrt. Simon Barnabás, Vámosi-Nagy Ernst & Young Ügyvédi Iroda

Lektorálta:
Dr. Karsai Judit
MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet

Kiadásért felelôs:
Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület (HVCA) Pintér Ibolya
HVCA, Ügyvezetô titkár