Az egyesület

Rólunk

Küldetésünk

A Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület (MKME) a magántőke és kockázati tőke szektor érdekeit képviseli Magyarországon a tagjai támogatása, valamint a lehető legmagasabb szintű szakmai és etikai mércék betartásának előmozdítása által.

Kik vagyunk?

Az MKME 1991-ben jött létre. Az MKME-t jelenleg a KKE régió egyik legdinamikusabb és legaktívabb szakmai szervezeteként ismerik. Az MKME képviseli lényegében a magántőke és kockázati tőke szektor valamennyi jelentős szereplőjét Magyarországon, és elkötelezett a magántőke és kockázati tőke szektor támogatása iránt az alapok, a vállalkozók, a magántőke szakértők és összességében az egész gazdaság érdekében. Az MKME célja a szektor fejlődésének, és a tagjai közti kommunikációnak az előmozdítása, a tagjai által követendő szigorú szakmai és etikai normák meghatározása, továbbá a lehetséges befektetési célpont társaságok tájékoztatása különböző csatornákon keresztül a magántőke és a kockázati tőke, mint finanszírozási mechanizmus elérhetőségéről és előnyeiről. Ezen cél elérése érdekében az MKME megkísérli összegyűjteni tagjait és az ilyen típusú finanszírozás iránt érdeklődő vállalkozókat az éves konferenciánk, továbbá a havi rendszerességgel szervezett exkluzív szakmai és kapcsolatépítési célú események segítségével, valamint rendszeres publikációk útján.

Az MKME tagjai közé tartozik a szektor összes jelentős, tőzsdén nem jegyzett társaságokkal foglalkozó befektetője és tanácsadója. Az MKME rendszeres fórumot biztosít a tagjai közötti véleménycserére, valamint a kockázati és magántőke szektor egyes lényeges témáit érintő, illetve a jövőbeli tendenciákkal kapcsolatos magas szintű párbeszédre. Mint a szektor egyetlen és legjelentősebb képviselője, az MKME folyamatos párbeszédet folytat Magyarország törvényhozó és pénzügyi intézményeivel, valamint más szakmai szervezetekkel.

Az MKME szoros partneri kapcsolatot tart fenn a kockázati és magántőke szektor más nemzetközi szervezeteivel. Az Egyesület teljes jogú tagja az Európai Magántőke és Kockázati Tőke Egyesületnek. Ezen kapcsolatok lehetővé teszik az MKME számára hogy megossza a tapasztalatait a világ más részein működő hasonló szervezetekkel, és megvitassa velük a régió kockázati tőkét és magántőkét érintő kérdéseit.

Tevékenységünk

 • Képviseljük a kockázati tőke és a magántőke érdekeit Magyarországon és a régióban.
 • Terjesztjük a szektor által képviselt koncepciót
 • Tagjaink számára rendszeresen szervezünk szakmai találkozókat. Ezeken a találkozókon a szektorral kapcsolatos különböző témák kerülnek bemutatásra és megvitatásra, különösen olyan témák, amelyek befolyásolják a szektor működésének feltételeit.
 • Évkönyvet, valamint hírleveleket publikálunk.
 • Honlapot tartunk fent (www.hvca.hu).
 • Képviseltetjük magunkat különböző, a szektorral foglalkozó helyi és külföldi testületekben.
 • Kapcsolatokat ápolunk azonos, illetve hasonló profilú külföldi és nemzetközi szervezetekkel.
 • Évente szervezünk magántőke és kockázati tőke befektetésekkel foglalkozó konferenciát.

Hogyan csináljuk

 • Képviseljük tagjaink egységes érdekeit.
 • Szervezett lehetőséget biztosítunk a tagjaink közötti rendszeres párbeszédre.
 • Összegyűjtjük és hasznosítjuk tagjaink tudását.
 • Üzleti etika normákat határozunk meg és betartjuk azokat.
 • Terjesztjük a magántőke és a kockázati tőke koncepcióját Magyarországon és a régióban.
 • Kapcsolatot tartunk a magántőke és kockázati tőke cégek nemzetközi képviseleti szerveivel.
 • Képzéseket folytatunk.

MKME szabályzatok

Alapszabály (módosított 2024. április 08.)

Etikai és Magatartási Kódex 2018.03.23.