Sajtóközlemények

Sajtóközlemények

2023 09 11

HVCA Jogi Bizottság CONVERTIBLE LOAN

HVCA Jogi Bizottság közleménye - Convertoible Loan

2023. szeptember 1-től hatályos a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 6.§ (5) bek. f) pontja, mely a tőkévé konvertálható kölcsönnek a KKV Tv. szerinti korlátozott körű, egy naptári évben legfeljebb tizenöt alkalommal történő nyújtását, amennyiben a nyújtott kölcsönök összesített állománya természetes személy esetében legfeljebb ötszázmillió forint, jogi személy esetében legfeljebb kettőmilliárd forint, mentesíti a Hpt. szerinti MNB felügyeleti engedélyezési kötelezettség alól.

A Hpt. fenti szabályai a hitelező oldaláról tartalmaznak az éves tranzakciószám és a kölcsönök összesített állománya vonatkozásában korlátokat, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (KKV Tv.) 2023. szeptember 1-i hatállyal beiktatott 9/A.§-a pedig a finanszírozott start-upokat korlátozza azokra az  induló vállalkozásra, amelyek legfeljebb öt éve bejegyzett, tőzsdén nem jegyzett mikro- és kisvállalkozások, akik még nem osztottak nyereséget és nem egyesülés vagy szétválás útján jöttek létre.

A korlátok mellett is nagyon fontos lépésnek és 2019-ben elkezdett munkánk nagy eredményének érezzük a KIM és a GFM, mint a HVCA, a Startup Hungary és az AmCham külön-külön és együttes piaci kezdeményezéseit felkaroló tárcák támogatását, a start-up ökoszisztéma versenyhátrányainak lefaragására és a jogi környezet tekintetében előbbre járó balti államokhoz való felzárkózás biztosítására vagy adott esetben túlszárnyalására.

Ennek az optimizmusnak az oka az, hogy reményeinek szerint hamarosan a SAFE, azaz a simple agreement for future equity finaszírozási eszköz hazai jogi legitimációjára is választ kapunk és további lehetséges start-up jogi környezet javító milestoneokról is egyeztetünk a jogszabályok előkészítéséért felelős minisztériumokkal.   

HVCA Jogi Bizottsága