Sajtóközlemények

Sajtóközlemények

2023 06 02

Vegyes képet mutat a magyar kockázati -és magántőke piac

 

A Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület (HVCA) az Ernst&Young-gal (E&Y) közösen készített 2022 évi jelentése szerint

 

  • 2022-ben 184 tranzakció keretében a magyarországi cégek több mint 250 millió euró értékű kockázati- és magántőke-befektetésben részesültek hazai és külföldi alapoktól.
  • A befektetők 36 hazai cégből szálltak ki, a legtöbb esetben információtechnológia és kommunikáció szektorból.
  • A jövőbeli befektetések céljára 2022-ben összegyűjtött friss tőke értéke megközelítette a 70 millió eurót, ami lényegesen alacsonyabb érték az előző évihez képest.

 

Kockázati- és magántőke-befektetések, 2022

Kockázati és magántőke

Magyar vállalatoknak adott hazai és külföldi befektetések (millió EUR)

Befektetések száma

184

Befektetett összeg (millió euró)

250,2

Kiszállások száma

36

Kiszállások értéke (millió euró)

277,4

Tőkegyűjtés összege (millió euró)

               69,9

 

2022-ben a hazai és a külföldi befektetők 184 tranzakcióban mindösszesen 250,2 millió euró értékű kockázati- és magántőkét fektettek be magyarországi vállalkozásokba. Ez a tranzakciók számát tekintve 24,3%-os csökkenésnek, a befektetett összeget nézve 8%-os növekedésnek felel meg 2021-hez viszonyítva. Ennek eredményeképpen az átlagos tranzakció mértéke 2021-ről 2022-re 43%-al nőtt. Az éves statisztikai jelentés szerint a tavalyi kockázati tőkebefektetések összértéke a második legmagasabb volt az elmúlt 10 évben.

A céltársaságok életfázisát vizsgálva elmondható, hogy az összes befektetés 33%-ában, azaz a 184-ből 61 esetben növekedési fázisban lévő cégek jutottak forráshoz. Az ügyletek 30%-a kivásárlás volt, 20%-ában start-up, 9%-ában késői fázisú, míg 7% magvető fázisú vállalatokba történt a befektetés.

Az átlagos befektetett összeg 1,36 millió euró volt, amely 43%-kal haladta meg a 2021-es 951 ezer eurós értéket.

2022-ben a hazai vállalatokkal lebonyolított tranzakciók esetében 2 szektor dominanciája volt megfigyelhető: a teljes befektetési érték 56%-a, illetve az összes tranzakció 51%-a az információtechnológia és kommunikáció (ICT) valamint üzleti termékek és szolgáltatások területén valósult meg. A legnagyobb mértékű tranzakciókat az építőipar, valamint a pénzügyi &biztosítási szektorban láttuk; előbbinél 6,3, utóbbinál 2,8 millió euró értékben.

Magyar vállalatoknak adott hazai és külföldi befektetéseknél 36 kiszállást regisztráltak tavaly, a kiszállások befektetéskori értéke 277 millió eurót ért el. A legtöbb exitre az ICT szektorban került sor, míg a befektetett tőkére vetítve az energia és környezet iparág volt a legaktívabb. Ez utóbbiban került sor az exitek összértékének 83 százalékára, 76,8 millió euró átlagos tranzakció értékkel.

A magyarországi alapkezelők alapjaiba történt tőkegyűjtés jelentős mértékben csökkent a korábbi évhez képest, a 2021-ben bevont 465,9 millió euróval szemben 70 milliós forrást gyűjtöttek az idehaza aktív alapok. Az összegyűjtött források 49%-a a közép-európai régión belülről származott, a fennmaradó összeg jellemzően más európai országokból.

A legaktívabb befektetők az intézményi kezelők voltak, az alapítványok, vállalati befektetők, banki és kormányzati szervek részvétele visszaesett.

„Összességében az adatok vegyes képet mutatnak a magyarországi magántőke- és kockázati tőkepiacról. Míg az elmúlt években a befektetésekben részesülő vállalatok száma a 2021-es 255-ről 2022-ben 198-ra csökkent, a befektetések teljes összege jelentősen nőtt, a 2021-es 174 534 millió euróról 2022-ben 220 087 millió euróra.

A befektetésekben részesülő vállalkozások számának csökkenése, különösen a magvető és a későbbi kockázati szakaszokban, az új vállalkozások alapításának és fejlesztésének lassulására utal. Ez a csökkenés elsősorban a változó makrogazdasági és piaci feltételeknek tulajdonítható és teljes összhangban áll a Nyugat Európai trendekkel.

Másrészt a teljes befektetés jelentős növekedése azt sugallja, hogy a vállalatok számának csökkenése ellenére a hangsúly a nagy potenciállal rendelkező vállalatok támogatásán és a szelektívebb befektetéseken van. Ez különösen igaz a kivásárlási kategóriában, ahol a befektetések összege jelentősen nőtt, a 2021-es 18 129 millió EUR-ról 63 076 millió euróra 2022-ben.

A legaggasztóbb tény a hazai magántőke és kockázati tőke számára gyűjtött új források jelentős csökkenése 2021 és 2022 között. A 2021-ben gyűjtött új források 465 888 millió eurót tettek ki, míg 2022-ben 69 874 millió euróra csökkentek.

A bevont új források ilyen mértékű csökkenése a magántőke- és kockázati tőkebefektetések lassulását és a befektetők kockázatvállalási hajlandóságának csökkenését jelzi. – tette hozzá Weiszbart Zsolt, Day One Capital partner, HVCA elnökségi tag.

 

A statisztikai riportok elérhetőek itt: https://www.hvca.hu/statisztikak/

 

További információ: Zempléni Dóra, telefon: +3630 396 0596, e-mail: zempleni.dora@zempleni.org