Szakkifejezések

Szakkifejezések

A befizetett tőkére vetített jövedelem (D/PI) (Distributions to paid-in capital (D/PI)

A D/PI a (korlátolt felelősségű) befektetők részére kifizetett összes jövedelmet mutatja, a befizetett tőkerészesedésük arányában. A DPI a költségek és jutalékok levonása után fennmaradó nettó érték. Gyakori elnevezése: “cash-on-cash” hozam. Az alapnak az egyes befektetéseken realizált hozamának a relatív mérőszáma.

Lásd: Megvalósulási arány, Maradványérték, RV/PI és TV/PI.