Szakkifejezések

Szakkifejezések

Adósság / részvénytőke arány (Debt/equity ratio)

A cég eladósodottságnak mércéje, a hosszú lejáratú adósság osztva a befektetők részvényeinek összértékével.