Szakkifejezések

Szakkifejezések

Adósságráta (Debt ratio)

Az adósságráta a hitellel fedezett tőke ás a teljes tőke hányadosa.