Szakkifejezések

Szakkifejezések

Alap (Fund)

A magántőke-alap egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi több részvényes közös befektetését nem nyilvános (magán)cégek részvényeibe, vagy részvény jellegű értékpapírjaiba. Az alapok működhetnek részvénytársasági vagy korlátolt felelősségű formában.

Lásd: Korlátolt felelősségű társulás.