Szakkifejezések

Szakkifejezések

Alapítás (Inception)

Az a kezdő időpont, ahonnan a belső megtérülési rátát számolják, az alapítás éve, az első tőkelehívás dátuma.

Lásd: Belső megtérülési ráta, Horizont belső megtérülési ráta.