Szakkifejezések

Szakkifejezések

Alternatív befektetési alapkezelőkről szóló irányelv, ABAK (AIFMD)

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/61/EU irányelve az alternatív befektetési alapkezelőkről. Ezek az alapkezelők olyan alternatív befektetési alapokat kezelnek (például az európai kockázati tőke,- vagy magántőke alapokat), amelyekre nem terjed ki az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendeletek összehangolásáról szóló 2009/65/EK nevű ÁÉKBV irányelv.

A direktíva hatálya alá csak az 500 millió euró értékűnél nagyobb alapok kezelői tartoznak. A rendelkezés érinti az alapkezelők működését, az általuk igénybe vett szolgáltatások nyújtóival kialakítandó kapcsolatot, az letétkezelői (őrzési/felügyeleti) kereteket, a cégértékelési eljárásokat, azaz a vagyoni eszközökre vonatkozó független értékelés rendszerét, a kockázat- és likviditáskezelési gyakorlatot, a hitelfelvételi korlátozásokat, a javadalmazási politikát és a marketing módszereket. Az alapkezelőkre jelentéstételi kötelezettséget ró a befektetők és a szabályozó hatóság felé, valamint többségi tulajdonosi pozíció esetén a felvásárolt cégek felé is.