Szakkifejezések

Szakkifejezések

Az alap kapitalizációja (Fund Capitalisation)

Az alapba a befektetők által lejegyzett teljes tőke összege