Szakkifejezések

Szakkifejezések

Az alap mérete (Fund size)

Az összes befektető által az alapba befektetett összes tőke.