Szakkifejezések

Szakkifejezések

Bázispont (Basis point)

Egy százalék század része (0.01%). A hozamok vagy kamatlábak változásainak vagy különbségeinek mérésére szolgál.