Szakkifejezések

Szakkifejezések

Egy részvényre jutó éves nettó jövedelem (Fully diluted earnings per share)

Az egy törzsrészvényre eső jövedelmet úgy számítják ki, mintha minden garancia és opció le lenne hívva, valamint minden beváltható kötvény és elsőbbségi részvény (valamint bizonyos átváltható tartozás) már be lenne váltva. Az egy részvényre jutó nettó jövedelem a cég valós jövedelmezőségének a legjobb mutatója.