Szakkifejezések

Szakkifejezések

Együttértékesítési jog (Tag-along Rights)

Ha egy részvényes eladja a birtokában levő részvényeket, akkor a kockázati tőkebefektető követelheti, hogy az ő részvényeit is adják el ugyanolyan feltételekkel ugyanannak a vevőnek.