Szakkifejezések

Szakkifejezések

Együttértékesítésre kötelezés joga (Drag-along rights)

Ha egy kockázati tőkebefektető eladja a részesedését, akkor követelheti, hogy más befektetők is ugyanannak a vevőnek adják el a részesedésüket.

Lásd: Összeárazási jog