Szakkifejezések

Szakkifejezések

Elsőbbségi osztalék (Preferred return)

Vagy egy előre meghatározott osztalék (1), amit a befektetőknek azelőtt kell megkapniuk, mielőtt a korlátolt felelősségű befektetők között bármilyen osztalékot szétosztanának. Vagy egy adott értéket határoznak meg (2), amit az alap nettó eszközértékének el kell érnie mielőtt a korlátolt felelősségű befektetők között bármilyen osztalékot kezdenének el szétosztani.