Szakkifejezések

Szakkifejezések

Elsődleges kibocsátás (  Primary distribution)

A kibocsátó saját maga hozza forgalomba a részvényeket, szemben a már meglévő tulajdonosok által végzett másodlagos kibocsátással (újraelosztással).