Szakkifejezések

Szakkifejezések

Engedélyezett átruházás (Permitted transfer)

Olyan részvényátruházás, amikor a részvényeket nem kell először a meglevő tulajdonosoknak felajánlani.