Szakkifejezések

Szakkifejezések

Felfüggesztő feltétel (Conditions precedent)

Olyan feltételek, melyek teljesülése előfeltétele az ügylet létrejöttének, illetve teljesedébe menésének.

Lásd: Nyugalmi tényező.