Szakkifejezések

Szakkifejezések

Független (külső) igazgató (Independent director)

Az igazgatótanács olyan tagja, aki semmilyen más kapcsolatban nem áll a céggel.