Szakkifejezések

Szakkifejezések

Információhoz való jog (Information rights)

A céggel kapcsolatos információkhoz való hozzájutást biztosító, szerződésben rögzített jog. Ilyen például a részvételi lehetőség az igazgatótanács ülésein. E jogot jellemzően a nem nyilvánosan jegyzett cégekbe befektető kockázati tőkebefektetők számára biztosítják.