Szakkifejezések

Szakkifejezések

Intézményi kivásárlás (IBO) (Institutional buyout (IBO) )

Külső pénzügyi befektető (például magántőke-alap) megveszi a céget az eladótól. A korábbi vezetők kezdettől fogva benne lehetnek és megvehetnek egy kisebb tulajdoni hányadot, de a befektető hozhatja a saját új vezetőit is. Lásd: Kivásárlás.