Szakkifejezések

Szakkifejezések

Jelenérték (Present Value)

A jövőbeli kifizetések diszkontálása azon kamatveszteség miatt, amely a kifizetés későbbi időpontjából adódik.