Szakkifejezések

Szakkifejezések

Kapcsolati személyek ( Connected persons)

Cégek kötődhetnek egymáshoz azonos tulajdonosok személyén keresztül, egymás fölötti ellenőrzés révén, harmadik fél által történő közös tulajdonlás vagy ellenőrzés útján, továbbá rokoni kapcsolatban álló személyeken, avagy ezek üzleti kapcsolatain keresztül.