Szakkifejezések

Szakkifejezések

KKV (SME)

A vállalkozások méret szerinti vagylagos csoportosítása az alábbi kategóriákba: mikrovállalkozás, kisvállalkozás és közepes méretű vállalkozások. E cégeket leegyszerűsítve gyakran kis- és középvállalkozásoknak nevezik. A csoportosítás az alkalmazotti létszám, árbevétel, vagy mérlegfőösszeg, illetve tulajdonosi kör alapján történik. Az EU nómenklatúra szerint a létszám feltételek: középvállalkozás kevesebb, mint 250 fő, kisvállalkozás  ha kevesebb, mint 50 fő, mikro vállalkozás 10 fő alatt.  Emellett középvállalatnál az árbevétel kevesebb, mint 50 millió euro vagy a mérlegfőösszeg 43 millió euro alatti; kisvállalkozásnál az árbevétel vagy mérlegfőösszeg kevesebb, mint 10 millió euro; mikrovállalkozásnál az árbevétel vagy mérlegfőösszeg kevesebb, mint 2 millió euro. Emellett figyelembe kell venni a tulajdonosi kör hatása miatt alkalmazandó speciális szabályokat is.