Szakkifejezések

Szakkifejezések

Kötelezettségvállalás (Covenants)

Egy megállapodás, amelynek alapján a cégnek bizonyos tevékenységeket el kell végeznie, vagy tartózkodnia kell bizonyos tevékenységek végzésétől egy adott időszakban. A kötelezettségvállalások általában hatályban maradnak mindaddig, amíg a befektető egy adott számú részvénnyel rendelkezik, és lejárhatnak bizonyos események bekövetkeztekor, így például nyilvános forgalomba hozatalkor. A megerősített kötelezettségvállalásokat a cégnek kötelező megtennie. Ilyen például az adók, biztosítások fizetése, a cég működésének fenntartása, stb. A negatív kötelezettségvállalásokat a cégnek nem szabad megtennie. Ilyen például az egyesülési tilalom, az eszközök értékesítése vagy beszerzése, kötelezvények kibocsátása stb.