Szakkifejezések

Szakkifejezések

Kötvény (Bond)

Egy hiteltartozást megtestesítő kötelezvény, melyet sokszor a kibocsátó tulajdonára vagy vagyontárgyára bejegyzett jelzálogjoggal biztosítanak.