Szakkifejezések

Szakkifejezések

Közös Európai Források Mikro-, Kis- és Középvállalkozások számára, JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises, JEREMIE)

Az Európai Bizottságnak az Európai Beruházási Alappal (EIF) közös kezdeményezése olyan pénzügyi eszközök felhasználásának ösztönzésére, amelyek javítják a mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférését. A kezdeményezés nyomán az EU-tagállamok az európai strukturális alapokból a számukra kijelölt keretek egy részét felhasználhatják visszatérítendő forrásként kölcsön, garancia, illetve kockázati tőke nyújtására. A kockázati tőkeként befektetett állami források privát befektetők által is finanszírozott közös (joint) kockázati tőkealapokba kerülnek, vagy privát befektető nélküli társbefektető (co-finance) kockázati tőkealapokhoz, amelyek csak privát befektetőkkel együtt hajthatnak végre befektetéseket.