Szakkifejezések

Szakkifejezések

Kvázi részvény (Quasi-equity)

A kvázi részvények olyan értékpapírokat, mint a beváltható részvényesi hitelek, hitellevelek, elsőbbségi részvények. Ezek az értékpapírok alárendeltek (nem biztosítottak) és kilépéskor beválthatók.