Szakkifejezések

Szakkifejezések

Leválasztás (Spin-off)

A cég egy osztályának vagy részlegének eladása, önálló céggé alakítása.