Szakkifejezések

Szakkifejezések

Másodlagos értékesítés (Secondary sale)

Egy portfóliócégben lévő magántulajdon vagy korlátozott forgalomképességű tulajdon értékesítése más befektetőknek.