Szakkifejezések

Szakkifejezések

Másodrangú elsőbbségi részvények (Second preferred stock)

Olyan elsőbbségi részvények, melyek az osztalékhoz és a vagyonhoz jutás vonatkozásában más elsőbbségi részvényekhez képest kevesebb jogot biztosítanak.