Szakkifejezések

Szakkifejezések

Megvalósulási arányok (Realisation ratios)

Olyan mérőszámok, melyek a belső megtérülési ráta mellett a befektetés teljesítményét mutatják. Megvalósulási mutatók: a Befizetett tőkére vetített jövedelem (D/PI) a Befizetett tőkére vetített maradványérték (RV/PI) és a Befizetett tőkére vetített teljes érték (TV/PI). Ezek a befektetett tőke megtérülésének mutatói. Ezek a mutatók nem veszik számításba a pénz értékének időbeli változását.