Szakkifejezések

Szakkifejezések

Negyed (Kvartilis) (Quartile)

Az a belső megtérülési ráta, mely az alapok megtérülési ráta szerinti rangsorában a legalsótól egynegyedre felfelé (alsó negyed) vagy a legfelsőtől egynegyednyire lefelé (felső negyed) található.