Szakkifejezések

Szakkifejezések

Sajáttőke arány (Equity ratio)

A bankok által az eladósodási plafon kiszámítására használt egyik mutató. Kiszámításakor a nettó részvényállományt osztják el a cég teljes vagyonával. A bankok az egyes gazdasági ágazatokban a részvényesektől elvárt minimális finanszírozás szintjére különböző mércéket állapítanak meg.