Szakkifejezések

Szakkifejezések

Szabad pénzáramlás (Free cash flow)

Szabad pénzáramlás tartalmazza a cég adózás utáni működési nyereségét, plusz a nem pénzbeli tételeket (pld. amortizációs leírások), levonva a forgótőkébe, a vagyontárgyakba, a telephelybe vagy berendezésekbe és az egyéb vagyonelemekbe történt befektetéseket.