Szakkifejezések

Szakkifejezések

Szavatosságválallások (Representations and Warranties (“Reps and Warranties”) )

Egy vagy több eladásra kerülő cég eladója nyilatkozik a cég pénzügyi, jogi és kereskedelmi helyzetével kapcsolatban, a kibocsátandó értékpapírokkal kapcsolatban, a tulajdonukban és használatukban levő eszközökkel kapcsolatban, valamint a kötelezettségeikkel kapcsolatban. Kijelenti és szavatolja, hogy az adott időpontban tett szavatosságvállalásai a valóságnak megfelelőek, igazak és helyesek. A nyilatkozatok és garanciák szerves részei a tranzakció típusától függően egy részvényeladási szerződésnek, jegyzési megállapodásnak, vagy eszközértékesítési szerződésnek. Ha a szavatosságvállalásban vállaltakat megszegik, akkor a kedvezményezett kártérítésre tarthat igényt.