Szakkifejezések

Szakkifejezések

Szórás (Standard deviation)

Statisztikai érték, mely azt mutatja, hogy egy adathalmaz hány eleme tér el a középértéktől.