Szakkifejezések

Szakkifejezések

Tőke súlyozott átlagköltsége (Weighted average cost of capital)

A tőke súlyozott átlagköltsége egy olyan diszkontráta, melyet értékelési modellekben használnak, amikor az össztőkéhez történő hozzájárulás arányában számításba veszik az összes befektető opportunity cost-ját (feláldozott hasznát).