Szakkifejezések

Szakkifejezések

Tőkepiaci árfolyamok modellje (CAPM) (Capital Asset Pricing Model (CAPM)

Egy adott cég saját tőke költségének meghatározására használt módszer. Ez az érték függ a kockázatmentes befektetések utáni kamatlábtól, a piaci index hozamától és az értékpapír volatilitásának a teljes piac ingadozásához viszonyított mértékétől.

Lásd: Beta.