Szakkifejezések

Szakkifejezések

Törzsrészvény ekvivalens (Common stock equivalents)

Adósságlevelek és/vagy kvázi részvény jellegű értékpapírok, melyek a vállalat törzsrészvényei jegyzésére jogosítanak, azok részvényre válthatók vagy cserélhetők. A felhígulás vagy az egy részvényre eső osztalék stb. számításakor a törzsrészvények számát gyakran korrigálják, tekintettel a törzsrészvény ekvivalensek átváltásaira.