Szakkifejezések

Szakkifejezések

Vagyonosztály (Asset class)

Befektetési kategóriák, melyeket az eltérő kockázatok, likviditások és hozamok alapján különböztetnek meg.