Szakkifejezések

Szakkifejezések

Vállalati DCF modell (Enterprise DCF model)

A DCF modell egy változata, mely a vállalat működését vizsgálja. A jövőbeli szabad pénzmozgás jelenértékét számítja ki a tőkeköltség súlyozott átlagával diszkontálva.

Lásd: Szabad pénzáramlás, Tőkeköltség súlyozott átlaga.