Szakkifejezések

Szakkifejezések

Valós opcióértékelés (Real Options Valuation)

Ez a modell egy jelenértéket ad a cég számára rendelkezésre álló “valós” opcióknak.