Szakkifejezések

Szakkifejezések

Zárolási megállapodás (Lock-up agreement)

A kibocsátó és a cég bizonyos részvényesei közötti megállapodás, melyben a cég azt várja el a részvényeseitől, hogy a bevezetés után bizonyos ideig (zárolási idő) tartózkodjanak részvényeik nyilvános forgalom keretében történő értékesítésétől. Egy kockázati tőkeügylet esetén ez megakadályozza, hogy a cég vezetői és tulajdonosai közvetlenül a tőzsdei bevezetés után eladják részesedésüket. Ennek a korlátozásnak az a magyarázata, hogy egy ilyen eladás megingatná a bizalmat és csökkentené a részvények árfolyamát. A megmaradt részvényesek részvényei így jóval kevesebbet érnének ekkor, mint a tőzsdei bevezetéskor.