Sajtóközlemények

Sajtóközlemények

2019 06 24

2018 a legaktívabb évek egyike volt a kockázati tőke piacon

A Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület (HVCA) legújabb jelentése szerint:

  • Tavaly Magyarországon 191 tranzakcióban összesen 346 millió euró összértékű kockázati- és magántőke-befektetést hajtottak végre Magyarországon.
  • 29 kiszállás történt 2018-ban, a legtöbb esetben management általi kivásárlás által.
  • 2018-ban összesen 337 millió euró értékben gyűjtöttek a magyarországi alapok friss forrást a jövőbeli befektetéseik finanszírozására.

 

A kockázati- és magántőke-befektetések 2018-as éve


Mind a magyar kockázati tőkebefektetők által végrehajtott (ún. iparági megközelítés szerinti statisztika), mind a magyar vállalatok által fogadott (ún. piaci megközelítés szerinti statisztika) kockázati tőkebefektetések szerinti jelentősen nőtt 2018-ban a hazai kockázati tőkepiac aktivitása.  A hazai kockázati tőkebefektetők által végrehajtott tőkebefektetések 23%-kal, míg a hazai cégek által fogadott tőke 141%-kal haladták meg a 2017-es értéket. A két szám közti jelentős eltérés azt is megmutatja, hogy 2018-ban a külföldi kockázati tőkebefektetők aktivitása is nőtt a hazai piacon.

Vállalatok érettsége szerinti bontás

2018-ban a hazai befektetők által végrehajtott befektetések átlagos értéke 350.000 euró volt, ami 37 százalékkal kevesebb, mint 2017-ben. Az átlagos tranzakciós méret mind a magvető, mint a start-up fázisban csökkent 34, illetve 33 százalékkal. Az előző évhez hasonlóan a legtöbb tranzakció 2018-ban is a magvető vállalkozásoknál történt, a 189 bejelentett tranzakcióból 154 ebben az életszakaszban történt.

A magyarországi vállalkozásokba fektetett tőke átlagos értéke ennél magasabb, 1,8 millió euró volt, ami 31 százalékkal több, mint előző évben. Bár a növekedés mögött három nagyobb, külföldi befektetőhöz kötődő kivásárlási tranzakció húzódik meg, azt, hogy a külföldi befektetők jellemzően nagyobb összegű befektetéseket hajtanak végre, jól mutatja, hogy a start-up fázisban a hazain cégek által fogadott befektetések átlagos értéke 70 százalékkal haladta meg a magyar befektetők adtak hasonló fázisban lévő vállalatoknak juttatott tőke átlagos értékét.

Szektorok szerinti bontás

A magyar befektetők által végrehajtott befektetések darabszámát tekintve több mint fele (53%-a), összértékét tekintve közel kétharmada (63%-a) két szektorban, az informatika-kommunikáció-távközlés (ICT), illetve, illetve a fogyasztói termékek és szolgáltatások szektorába. Az átlag tranzakció értékét vizsgálva a vegyipar és az ICT került ki győztesként, előbbiben 622.000, utóbbiban 544.000 euró volt az átlagos befektetett összeg.

A piaci statisztikák szerint is ez a két iparág bizonyult a legaktívabbnak, azonban a befektetések összértékét tekintve már 91%-ban ehhez a két szektorhoz kötődtek az ügyletek, ami azt mutatja, hogy a külföldi befektetések szinte kizárólag ebben a két szektorban realizálódtak.

Kiszállás

2018-ban magyar befektetők 27 kiszállást hajtottak végre, ebből a legtöbb, szám szerint 12 az ICT szektorban valósult meg.

10 esetben a management általi kivásárlásra, 7 alkalommal zártkörű értékesítésre került sor, 3-nál másik pénzügyi befektetőnek való eladással zárult a befektetés, 2 társaságot leírtak a befektetők, míg a többinél egyéb formában szálltak ki.

Magyar vállalatoknak adott befektetéseknél további két plusz kiszállásra került sor összesen 95 millió euró értékben. Az egyik másik pénzügyi befektetőnek történő eladás, míg másik management általi kivásárlás volt.

Forrásgyűjtés

A tavalyi évben az alapkezelők összesen 337 millió euró forrást gyűjtöttek, ami lényegesen meghaladja a már 2017-es évben is jelentős 236 millió eurós összeget. A forrás 76 százaléka a kelet-közép-európai régióból, 15 százalék az Egyesült Államokból, 3 százalék Franciaország és Benelux államokból származik, a fennmaradó 6 százaléka eredete ismeretlen.

„A 2018-as év egyike volt a legaktívabb éveinknek; a befektetett tőke és a tranzakciók száma egyaránt meghaladta az előző évit.

Az elmúlt évekhez hasonlóan, a korai fázisú cégekbe fektető kockázati tőke iparág dominanciája figyelhető meg. Ez a növekvő aktivitás persze nem volt meglepő, leginkább a szektor aktív forrásgyűjtésének volt a következménye, amit 2017-ben és 2018 első felében figyelhettünk meg. A tavalyi évben kiemelendő még az állami hátterű befektetők markáns piaci jelenléte. A tavalyi évben hetente átlagosan 3-4 tranzakciót zártunk, ami a piac túlfűtöttségére utaló jel. Jelentősen emelkedtek az értékelések, a befektetők – részben az állami szereplők fokozódó aktivitásának, részben a forrásbőségnek köszönhetően jelentősen emelkedtek. Kérdéses, hogy ez a magasabb értékeltség később az exit értékekben is megjelenik-e, aminek döntő hatása lehet a magánbefektetők jövőbeli aktivitására.

Örömre ad okot azonban, hogy újra voltak jelentősebb kivásárlások, magántőke (private equity) tranzakciók. Remélem, hogy a korai-fázisú befektetők aktivitásán túl a kivásárlási tőke aktivitása is nőni fog a következő években.” – mondta Zsembery Levente, az X-Ventures vezérigazgatója.