Szakkifejezések

Szakkifejezések

5 éves görgetett Belső Megtérülési Ráta (5 year Rolling IRR)

Az 5 éves görgetett belső megtérülési ráta minden év végén az utolsó 5 éves időhorizont belső megtérülési rátájának alakulását mutatja.