Szakkifejezések

Szakkifejezések

A befizetett tőkére vetített maradványérték (RVPI) (RVPI - Residual Value to Paid-In)

A befizetett tőkére vetített maradványérték a befizetett tőkerészesedés arányában a (korlátolt felelősségű) befektetőknek járó alapban maradó összeget jelenti.

Az RVPI a költségek és jutalékok levonása után fennmaradó nettó érték. Ez az alap által “nem realizált” haszon.