Szakkifejezések

Szakkifejezések

Belső megtérülési ráta (IRR, Internal Rate of Return)

A belső megtérülési ráta az alap alapításától adott időpontig a (korlátolt felelősségű) befektetők által megkeresett nettó hozam.

Éves tényleges összesített megtérülési rátaként számolják ki, a befektetőknek történt havi utalások, valamint a maradványérték, mint a befektetőnek járó utolsó kifizetés figyelembevételével. A belső megtérülési ráta egy nettó mutató, az összes költség és jutalék levonása után. A belső megtérülési rátát a költségek és jutalékok nélküli, un. nem független, vagy részben ellenőrzött befektetési alapoknál egy fiktív költséggel és jutalékkal korrigálják.